امکان سنجی راه کارهای سیستمی

گسترش و پیشرفت روز افزون سيستم‌هاي مبتنی بر فناوری اطلاعات در فرآیندهای تجاری و كسب و كار و نیز اهمیت و مزایای ناشی از بکارگیری چنین سیستم‌هایی در سازمانها بر هیچکس پوشیده نیست. در این بین با توجه به نقش و جایگاه حیاتی منابع و سرمايه‌هاي هر سازمان در پیشرفت، موفقیت و ادامه حیات آنها، نگرش و حرکت به سمت برنامه‌ريزي بهتر و موثرتر منابع سازمان از مقبولیت ويژه‌اي برخوردار گشته است. مطالعات امکانسنجي، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای پياده سازي راهكار SAP ERP انجام مي‌گيرد. در این مطالعات از نقطه نظر زير ساخت، فرآیندها و معماری سیستم، پروژه مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصمیم‌گيري زمان و نحوه‌ی اجرا و هزینه‌هاي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در یک مطالعه امکان سنجی موارد زیر به عنوان خروجی های اصلی خواهند بود

 1. مطالعه شناخت سازمان
 2. تعیین نیازمندی های سازمان
 3. تعیین استراتژی پیاده سازی
  • چارچوب راهکار پیشنهادی
  • اولويت بندي ماژول ها براي پياده سازي
  • مدیریت و زمانبندي پروژه پياده سازي
  • زیرساخت راهکار SAP (لیسانس، سخت افزار، شبکه)
  • بودجه تخمینی پروژه پیاده سازی
  • معرفي نقش ها و ساختار تيم
 4. تحليل ريسك ها و محدوديت های پروژه
اسکرول به بالا